Širok spektar usluga.


Konstukcija,
dizajn


 • Konstrukcija / dizajn
  (prilagođeno vašim potrebama i zahtjevima)
 • Inovativnost u konstrukciji/dizajnu
 • Optimizacija postojećih proizvoda
  (smanjivanje cijene proizvoda)

Izrada
tehničke
dokumentacije


 • Izrada tehničkih nacrta
 • Izrada sastavnica materijala (BOM)
 • Razrada tehnološkog postupka i normiranje
 • Optimizacija postojećeg tehnološkog postupka (smanjivanje cijene proizvoda)
 • Izrada NC programa

Savjetovanja


 • Planiranje i organizacija proizvodnje
 • Optimizacija i povećanje efikasnosti postojeće proizvodnje (smanjivanje cijene proizvodnje)
 • Know-How [znati kako] (prijenos znanja za uspješnu proizvodnju)

Proizvodnja


 • Proizvodnja strojeva, strojnih dijelova, alata, naprava
 • proizvodnja prema vašim potrebama i željama

Pratite naš Youtube kanalCenturion d.o.o.


M. Gupca 31, Bistrinci
31551 Belišće


www.cent.com.hr


e-mail: info@cent.com.hr

mob: +385 98 137 1706

tel: +385 31 664 447


OIB: 89703836136

MB: 04821866

IBAN: HR7323400091110903637
Privredna Banka Zagreb d.d.


Društvo je upisano u Registar Trgovačkog Suda u Osijeku

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplačen je u cijelosti

Uprava: Neven Svalina